Danh sách hội viên

Tìm kiếm theo Họ, Tên, địa chỉ, đơn vị, chức vị, số điện thoại, ...
: Lê Thành An
: 1954
: Chế biến
: Khoa Chế Biến
: 1982
: 1986
: Giảng viên
: 0905229086
: 29 (102) Củ Chi, Vĩnh Hải
: Hoàng Thị Huệ An
: 1961
: Hóa học
: Khoa Chế biến
: __
: 2017
: Trưởng Bộ môn
: 0979781678
: 35-Lam Sơn - Phước Hòa
: Trương Hải An
: 1947
: Khai thác Hàng hải
: Khoa Khai thác Hàng hải
: 1978
: 2007
: Giảng viên
: 0913 461 863
: 7/8 Nguyễn Thiện Thuật
: Nguyễn Văn Ân
: 1962
: Hóa sinh
: Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường
: 1986
: 2010
: Giảng viên
: 0903592860
: 43/9 Đường 2/4 - Vĩnh Hải
: Nguyễn Văn Ba
: 1950
: Cơ khí
: Giám hiệu
: 1973
: 2013
: Phó Hiệu trưởng
: 0913444283
: 62/4, Đặng Tất, Vĩnh Hải
: Hoàng Anh Bảy
: 1955
: Giáo dục quốc phòng
: Trung Tâm Giáo dục Quốc phòng
: 1988
: 2010
: Trưởng Bộ môn
: 0914024403
: 17A Phan Đình Phùng - Xương Huân, Nha Trang
: Nguyễn Trọng Cẩn
: 1937
: Công nghệ thực phẩm
: Giám hiệu
: 1962
: 2003
: Hiệu trưởng
: 0936666298
: T5.A.10.06 Chung cư Mastery Thảo Điền, Q2,
: Bùi Văn Côn
: 1942
: Kinh tế Chính trị Mac Lenin
: Khoa Khoa học xã hội và nhân văn
: 1969
: 2003
: Trưởng Bộ môn
: __
: 1 Lang Liêu, Vĩnh Phước
: Mai Văn Công
: 1956
: Điện-Điện tử
: Khoa Điện - Điện tử
: 1987
: 2016
: Phó Bộ môn
: 0914103569
: Lô 35 Vũ Hữu,
: Nguyễn Bá Cư
: 1953
: Cơ khí
: Khoa Cơ khí
: 1977
: 1983
: Giảng viên
: 0905453444
: 8 Ngô Quyền, P Xương Huân, Nha Trang
: Trần Thị Chanh
: __
: Kinh tế
: Khoa Kinh tế
: 1977
: 1997
: Giảng viên
: 0962723502
: __
: Trần Đình Chất
: 1956
: Kinh tế
: Khoa Kinh tế
: 1982
: 2018
: Trưởng Khoa
: 0931622099
: Lô 19-ô 123-124-Nguyễn Bặc
: Nguyễn Chính
: 1934
: Nuôi trồng thủy sản (Đọng vật thân mềm)
: Khoa Nuôi trồng thủy sản
: 1965
: 1984
: Trưởng Khoa
: 0902 808 864
: 8/18 Nguyễn Thiện Thuật
: Phạm Chu
: 1940
: Điện-Điện tử
: Khoa Khai thác
: 1977
: 1987
: Trưởng Bộ môn
: 0983 212 070
: 10/20 Nguyễn Thiện Thuật
: Nguyễn Văn Chung
: 1938
: Nuôi trồng thủy sản
: Khoa Nuôi
: 1961
: 1966
: Trưởng phòng
: 0914040535
: 24B Tô Hiến Thành
: Trần Chuyên
: 1938
: Vật lý
: Phòng Quản lý Khoa học
: 1987
: 1999
: Phó Trưởng phòng
: 0979745364
: 53 Đặng Dung, Phước Long, Nha Trang
: Trần Minh Chương
: 1957
: Giáo dục quốc phòng và an ninh
: Khoa Công nghệ thông tin - Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
: 1983
: 2017
: Phó trưởng khoa - Phó Phòng
: 0914147788
: E8 Đường B3 KDC cao cấp Hoàng Phú, Vĩnh Hòa, Nha Trang
: Phan Ngọc Diệp
: 1937
: Chính trị
: Giám hiệu
: 1966
: 1998
: Phó Hiệu trưởng
: 0983831154
: 30/20 Đoàn Trần Nghiệp
: Phan Thị Dung
: 1964
: Kinh tế
: Khoa Kế toán Tài chính
: 1990
: 2019
: Trưởng Khoa
: 0903574368
: 6B-Ngô Đức Kế-Tân Lập
: Lưu Thị Dung
: 1950
: Nuôi trồng
: Khoa Nuôi
: 1976
: 2007
:
: 0338 108 153
: 37 Phú Đức,