• Hình 4
 • BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2017-2023
 • Hội cựu giáo chức
 • DU LỊCH GIANG BAY 2018
 • Hinh 6
 • Hinh 7

Giới thiệu Hội Cựu giáo chức trường Đại học Nha Trang

Giới thiệu Hội Cựu giáo chức trường Đại học Nha Trang

Hội Cựu giáo chức (CGC) Trường Đại học Nha Trang, tổ chức Xã hội - Nghề nghiệp của tất cả những người trước đây đã là nhà giáo, cán bộ, công nhân, nhân viên của Trường Đại học Nha Trang đã nghỉ hưu hoặc rời khỏi trường, thành lập và được công nhận theo Quyết định Số 08/HCGC ngày 10 tháng 11 năm 2007 của Hội Cựu Giáo chức Khánh Hòa.

Hội là thành viên trực thuộc Hội Cựu Giáo chức Khánh Hòa, được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Hội Cựu giáo chức Việt Nam, Điều lệ của Hội Cựu Giáo chức Khánh Hòa. Chức năng chủ yếu của Hội là động viên các CGC tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, hỗ trợ cho ngành Giáo dục nói chung và Trường Đại học Nha Trang phát triển, nâng cao chất lượng toàn diện; đồng thời đoàn kết chăm lo cuộc sống của CGC tại cộng đồng.

Từ đó đến nay, Hội đã phát triển vững chắc, có nhiều hoạt động bổ ích, tập hợp, động viên được CGC tham gia các hoạt động trong cộng đồng và mang lại niềm vui trong cuộc sống của mỗi người.

Thông báo

BAN CHẤP HÀNH QUA CÁC NHIỆM KỲ

 1. Phan Ngọc Diệp                     Chủ tịch
 2. Đỗ Trọng Đóa                         Phó chủ tịch
 3. Ngô Xuân Hiến                       Ủy viên
 4. Đặng Tấn Phể                        Ủy viên
 5. Nguyễn Thị Thanh Xuân        Ủy viên
 1. Phan Trọng Huyến                  Chủ tịch
 2. Bùi Đức Song                          Phó chủ tịch
 3. Nguyễn Thế Dũng                   Ủy viên
 4. Nguyễn Thị Thanh Xuân         Ủy viên
 5. Hoàng Bích Đào                      Ủy viên
 1. Nguyễn Văn Ba                       Chủ tịch
 2. Nguyễn Hữu Trọng                  Phó chủ tịch
 3. Nguyễn Đình Trung                 Ủy viên
 4. Dương Thị Thanh Huyền        Ủy viên
 5. Lê Thị Hồng Mơ                      Ủy viên