Thông tin liên hệ Hội cựu giáo chức trường Đại học Nha Trang

Địa chỉ

02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa

Số điện thoại

0913 478 999

Giữ liên lạc