Bài viết

Bài viết số 1

  • Ngày cập nhật: 14/10/2020
  • Ngày đăng: 14/10/2020
In

TT Họ Tên Năm sinh Năm về trường Năm rời trường Chúc vụ Điện thoại Địa chỉ
1 Hoàng Thị Huệ An 1961   2017 Trưởng Bộ môn 0979781678 35-Lam Sơn - Phòng Hòa
2 Lê Thành An 1954 1982 1986 Giảng viên 0905229086 29 (102) Củ Chi, Vĩnh Hải
3 Trương Hải An 1947 1978 2007 Giảng viên 0913461863 7/8 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang
4 Hồ thế  Ân       Giảng viên   TP Hồ Chí Minh
5 Nguyễn Văn Ân       Giảng viên 0903592860 43/9 Đường 2/4 - Vĩnh Hải
6 Nguyễn Minh  Anh       Giảng viên   TP Hồ Chí Minh
7 Trần Hoàng Anh 1948 1979 1985 Chuyên viên 0902808864 08/18 Nguyễn Thiện Thuật
8 Nguyễn Văn Ba 1950     Phó Hiệu trưởng 0913444283 62/4, Đặng Tất, Vĩnh Hải
9 Hoàng Anh Bảy 1955 1988 2010 Trưởng Bộ môn 0914024403 17A Phan Đình Phùng, Xương Huân, Nha Trang
10 Nguyễn Ngọc  Bích       Giảng viên   TP Hồ Chí Minh
11 Phạm Thúy Bích       Giảng viên 3891454 Số 10 Phòng  Châu, Đất Lành
12 Đào Tấn Bình       Giảng viên   Số 2 Hậu Giang 
13 Lê Văn  Bình 1960 1981 2020 Phó Xưởng Cơ khí 0905101849 82-Nguyễn Đình Chiểu - Vĩnh Phước - Nha Trang
14 Nguyễn Trọng Cẩn       Hiệu trưởng 0936666298 CC Mastery Thảo Điền, Q2, T5.A.10.06
15 Trần Thị  Chanh 1948     Giảng viên 0962723501 TP Hồ Chí Minh
16 Trần Đình Chất 1956     Trưởng Khoa 0931622099 Lô 19-ô 123-124-Nguyễn Bặc 
17 Nguyễn Chính 1934 1965 1984 Trưởng Khoa 0902808864 08/18 Nguyễn Thiện Thuật
18 Phạm Chu 1940 1977 2000 Trưởng Bộ môn 02583527437 10/20 Nguyễn Thiện Thuật
19 Nguyễn Văn Chung 1938 1961 1966 Trưởng phòng 0914040535 24B Tô Hiến Thành, Nha Trang
20 Trần Minh Chương 1957 1983 2017 Phó Trưởng khoa 0914147788 E8 Đường B3 Khu dân cư cao cấp Hoàng Phú, Vĩnh Hòa, Nha Trang
21 Trần Chuyên 1938 1987 1999 Phó Trưởng phòng 0979745364 53 Đặng Dung, P Phước Long, Nha Trang
22 Bùi Văn Côn 1942 1969 2003 Trưởng Bộ môn 0984150653 1 Lang Liêu, Vĩnh Phước, Nha Trang
23 Mai Văn Công 1956 1987 2016 Phó Bộ môn 0914103569 Lô 35 Vũ Hữu, 
24 Nguyễn Bá 1953 1977 1983 Giảng viên 0905453444 8 Ngô Quyền, Nha Trang
25 Hồ Thu  Cúc       Giảng viên   TP Hồ Chí Minh
26 Hoàng Thị Bích Đào 1954 1978 2009 Phó Trưởng khoa 0914053735 19 Dương Hiến Quyền, P Vĩnh Hòa, Nha Trang
27 Nguyễn Hưng Điền 1944 1969 1984 Trưởng Phòng Hành chính, Chủ tịch Công đoàn 0913460286 60 Hòn Chồng, P Vĩnh Phước, Nha Trang
28 Phan Ngọc Diệp 1937 1966 1998 Phó Hiệu trưởng 0983831154 30/2/19 Đoàn Trần Nghiệp, Vĩnh Phước, Nha Trang
29 Hồ Ngọc Điệp 1959     Giảng viên 0938413810 Tổ 25- Đoàn Trần Nghiệp
30 Phạm Hồng Dinh       Giảng viên 0982495155 4B Bửu Đóa, Phòng Long
31 Vũ Duy Đô 1954 1986 2014 Trưởng Bộ môn 0909313126 94/1 Nguyễn Đình Chiểu
32 Đỗ Trọng Đóa 1942 1969 2003 Giám đốc Trung tâm phục vụ đơi sống 0984401942 14 Đoàn Trần Nghiệp, Vĩnh Phước, Nha Trang
33 Dương Đình Đối 1940 1965 2005 Trưởng Khoa 0338423404 80 Nguyễn Đình Chiểu
34 Nguyễn Khắc Dự 1958     Giảng viên 0372202663 41 N Khoa Toàn, Vĩnh Hải
35 Huỳnh Văn Đức       Giảng viên 0918203108 TP Hồ Chí Minh
36 Lưu Thị Dung 1950     Trưởng Bộ môn   37 Phú Đức, 
37 Phan Thị  Dung 1964 1990 2019 Trưởng Khoa 0903574368 6B-Ngô Đức Kế-Tân Lập
38 Lê Trí Dũng       Trưởng Bộ môn 0903394456 Phòng 2, QTân Bình, Trưởng phòng HCM
39 Nguyễn Đăng Dũng       Giảng viên 0913460334  
40 Nguyễn Hữu  Dũng       0983417608  
41 Nguyễn Thế Dũng 1947 1977 2008 Giảng viên 0399204144 5/30 Nguyễn Khắc Viện, Nha Trang
42 Trần Thanh Dũng 1951     Phó Phòng 0983461421 60 Nguyễn Biểu
43 Võ Văn Tuấn  Dũng       Trưởng Bộ môn 0903834061 TP Hồ Chí Minh
44 Vũ Đình Dũng 1956 1986 1991 Chuyên viên 0913436867 11B Lê Chân, 
45 Trần Danh Giang 1954 1982 2014 Trưởng phòng 0913444192 16ố mới 38) Đường 23 Tháng 10, Nha Trang
46 Nguyễn Thị Giỏi 1945 1978 2001 Chủ tịch Công đoàn- Phó Khoa 0903573587 108 Củ Chi,P Vĩnh Hải, Nha Trang
47 Nguyễn Hai       Giảng viên 0903345355 TP Hồ Chí Minh
48 Mai Sơn  Hải 1960   2020   0913476455 17-Lạc Thiện - Vĩnh Thọ - Nha Trang
49 Trần Thị Lệ Hằng 1961 1985 2016 Giảng viên 0905852319 26 Đoàn Trần Nghiệp, Vĩnh Phước, Nha Trang
50 Cao Thị Hạnh 1956 1978 2008 Giảng viên 0989078804 32 B Cửu Long, Nha Trang
51 Lê Văn  Hảo 1958 1981 2020 Trưởng phòng 905102855 09C Phan Chu Trinh - Xương Huân - Nha Trang
52 Trần Phú Hậu 1950     Trưởng Bộ môn 0378727460 24/21 Hùng Vương
53 Ngô Xuân Hiến 1938 1962 1980 Phó Trưởng phòng Khoa học 0905486318 39/49 Đoàn Trần Nghiệp, Vĩnh Phước, Nha Trang
54 Nguyễn Quốc Hiệp 1940     Xưởng trưởng 02583890052 Tổ 15-Thôn Võ Cang-Vĩnh Trung
55 Phạm Ngọc Hồ       Phó Trưởng khoa 0987178030 4/30 Văn Trung, P13, Q Tân Bình
56 Huỳnh Thị Tuyết Hoa 1965 1990 2020 Chuyên viên 914047146 31/4 Cao Văn Bé, Vĩnh Phước, Nha Trang
57 Võ Thị Hồng Hoa 1965   2020 Chuyên viên 0973135928 7B-Nguyễn Hữu Huân - Phước Tiến - Nha Trang
58 Nguyễn Thanh Hóa       0772423845 Quảng Trị
59 Nguyễn Tiến Hóa 1953     Trưởng phòng 0913444193 38 Củ Chi, Vĩnh Hải
60 Đỗ Thị Hòa 1954 1978 2010 Trưởng Bộ môn 0914238516 Củ Chi, Vĩnh Hải
61 Hà Quang Hòa 1961 1983 1985 Giảng viên 0913803609 10 C8 KĐT VĐ Trung B
62 Nguyễn Phước Hòa 1956 1981 2016 Phó Giám đốc Trung tâm Công nhệ sinh học và Môi trường 0905112099 65 Đoàn Trần Nghiệp, Vĩnh Phước, Nha Trang
63 Trần Trọng Hòa 1955 1978 1983 Giảng viên 0971686874 148 Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang
64 Nguyễn Bá Hoàng       Trưởng Bộ môn 0913467159  
65 Lê Xuân Hoạt 1952 1979 2012 Giảng viên 0395738636 114/1 Nguyễn Khuyến
66 Nguyễn Đình Hòe       Trưởng Bộ môn   TP Hồ Chí Minh
67 Nguyễn Văn Hợi 1959     Giảng viên 0914143159 Tổ 7 - Thanh Hải - Vĩnh Hải
68 Hoàng Hoa Hồng 1953 1977 2015 Phó Hiệu trưởng 0913472898 65 Yersin
69 Nguyễn Thị Thúy Hồng 1963 1986 2018 Trưởng Khoa 0917745953 Lô 1 Khu BT41 Đô thị Mỹ Gia, Vĩnh Thái, Nha Trang
70 Nguyễn Thị Việt Hồng 1957 1979 1988 Giảng viên 0914161757 65 Yersin, Nha Trang
71 Lại Văn Hùng 1955 1978 2020 Viện trưởng 0905127589 1008 Đường 2/4 -Vĩnh Phước - Nha Trang
72 Nguyên Đức Hùng 1951 1976 1983 Giảng viên 0903582302 Lạc Ninh, Ninh Thọ, Ninh Hòa
73 Nguyễn Đức Hùng       Giảng viên 0913315514  
74 Nguyễn Thiết Hùng 1940 1965 1986 Phó Hiệu trưởng 02583500651 18C Hồng Bàng
75 Doãn Văn Hương 1959 1994 2019 Phó Bộ môn 0913482805 1B-Phước Huệ - Vĩnh Hải
76 Hoàng Văn Huy 1957     Trưởng Bộ môn 0913429137 172-Lê Hồng Phong - 
77 Phan Trọng Huyến 1949 1974 2010 Trưởng Khoa 0914017299 30/37 Đoàn Trần Nghiệp, Vĩnh Phước, Nha Trang
78 Dương Thị Thanh Huyền 1959 1996 2015 Trưởng Bộ môn 0989655296 25B/C8 Hai Bà Trưng, P  Xương Huân, Nha Trang
79 Lê Văn  Khẩn 1957     Giám đốc 0903507618 Số 21-Đường Nhà thờ
80 Lê Bá Khang 1957 1983 2017 Trưởng Bộ môn 0914068588 51 Đặng Lê, Vĩnh Hải
81 Nguyễn Quốc Khánh 1962 2007 2016 Giảng viên 0982073092 209/14 NgThị Minh Khai, Nha Trang
82 Nguyễn Thị Khuynh 1935 1973 1981 Giảng viên 0989685104 39/60 Đoàn Trần Nghiệp, Vĩnh Phước, Nha Trang
83 Nguyễn Thị Kiệp       Giảng viên 0903507077 53 Lê Hồng Phong
84 Quách Đình Kim 1958 1979 1985 Trưởng Bộ môn 0984901110 50A Trần Thị Tính, Nha Trang
85 Nguyễn Thi Minh Lãm 1950 1976 1987 Giảng viên 0905714794 30 Lê Quý Đôn, Nha Trang
86 Nguyễn Phương Lan 1965 2001 2020 Giảng viên 0983729979 52/5 -Yersin - Phương Sài - Nha Trang
87 Võ Thiên Lăng 1943 1977 1992 Giám đốc - Trưởng khoa 0913460819 108 Củ Chi,Vĩnh Hải, Nha Trang
88 Phan Thanh Liêm 1956 1976 2016 Phó Hiệu trưởng 0913498397 01 Đặng Tử Mẫn, 
89 Phan Thị  Liên       Giảng viên   TP Hồ Chí Minh
90 Quách Đình Liên 1945 1968 2010 Hiệu trưởng 0903503054 50 Nguyễn Khánh Toàn, Vĩnh Hải, Nha Trang
91 Trình Văn Liễn       Giám đốc 0903599335 Củ Chi
92 Đoàn Trọng Loan       Bí thư Đoàn Thanh niên 0983317156 Hà Nội
93 Mai Xuân Lộc 1956 1979 1992 Giảng viên 0913457500 89 Đường 23/10, Phương Sài, Nha Trang
94 Nguyễn Đình Long 1958 1983 2018 Phó Trưởng khoa 0987 867 033 10/2 Phước Huệ, Vĩnh Hải
95 Võ Thành Lược       Giảng viên   TP Hồ Chí Minh
96 Lê Phước Lượng 1956 1985 2019 Trưởng Phòng 0913472888 16/7-Đường Nhà thờ, Vĩnh Hải, Nha Trang
97 Bùi Thị Hồng Lượt 1952 1974 2007 Giảng viên 0773701612 39/42 Đoàn Trần Nghiệp, Nha Trang
98 Trần Thị Luyến 1950     Phó Hiệu trưởng 0938425277 140 Nguyễn Thượng Hiền, P1, Q  Gò Vấp, TP HCM
99 Hoàng Thị Bích Mai 1956 1979 2011 Trưởng Bộ môn 0905229086 104 Củ Chi, Vĩnh Hải, Nha Trang
100 Lê Thị Thanh  Mai       Giảng viên   TP Hồ Chí Minh
101 Trần Quang Mẫn 1959 1978 2002 Bí thư Đoàn trường - Phó khoa KH Cơ bản 0913454569 51/19/8 Tuệ Tĩnh, Nha Trang
102 Nguyễn Đình  Mão 1953 1977 2018 Trưởng Khoa 0913416041 14 A2-KĐT V Điềm Trung
103 Nguyễn Quang Minh 1942 1968 2007 Trưởng phòng 0777777700 22/7 Bạch Đằng, P Phước Tiến, Nha Trang
104 Lê Thị Hồng 1960 1983 2015 Phó Bộ môn 0905453240 20 Đoàn Trần Nghiệp, Nha Trang
105 Nguyễn Thị Muội       Bí thư Đảng ủy 0913310539 35 Bàu Cát 2, P14, Q Tân Bình,
106 Lê Hoài Nam 1959 1991 2019 Phó Phòng 0905130745 30/35-Đoàn T. Nghiệp-
107 Ngô Năng 1944 1976 2005 Trưởng phòng 0903503958 144C Bạch Đằng
108 Nguyễn Thị Nga 1949 1977 2009 Giám đốc 0946043837 111 Nguyễn Thiện Thuật
109 Phạm Thị Thúy  Nga 1960 2007 2014 Giảng viên 03662584804 141 Lê Hồng Phong, Nha Trang
110 Thái Văn Ngạn 1943 1966 2008 Bí thư Đảng ủy 0982461651 11 Nguyễn Hiếu
111 Huỳnh Hữu Nghĩa 1957 1981 2017 Phó Trưởng khoa 0913419795 6B-Trần Khánh Dư 
112 Nguyễn Văn Nghĩa 1958 1999 2005 Trưởng Bộ môn 0905321962 15 Lê Văn Huân, Vĩnh Hòa
113 Đinh Thị Ngoạn 1945     Giảng viên 0258527437 10/20 Nguyễn Thiện Thuật
114 Bùi Trung Ngôn       Giảng viên 0905398960  
115 Khúc Ngọc Ngự 1949 1986 2000 Trưởng Khoa 0935177059 62/4 Nguyễn Khuyến
116 Nguyễn Văn Nhận 1953     Trưởng Khoa 0905162844 24/6 Nguyễn Đình Chiểu, 
117 Phan Thị Nhì 1956 1981 2011 Phó Bộ môn 0989364903 65 Đoàn Trần Nghiệp, Vĩnh Phước, Nha Trang
118 Trần Ngọc  Nhuần 1959 1987 2019 Trưởng Bộ môn 0913489409 33/4 Cao Văn Bé, Vĩnh Phước, Nha Trang
119 Nguyễn Minh  Niên       Giảng viên   TP Hồ Chí Minh
120 Đỗ Văn Ninh 1953 1977 2013 Phó Hiệu trưởng 0913444191 83-Đoàn Trần Nghiệp,  Vĩnh Phước, Nha Trang
121 Thái  Ninh 1959     Trưởng Bộ môn 0903578420 38B/14-Nguyễn Biểu
122 Đõ Phi Phong 1949 1977 2010 Giảng viên 0905103700 92/34 Hùng Vương
123 Lưu Đức Phú 1954 1978 1990 Giảng viên 0914103010 15 Mê Linh, Phước Tiến, Nha Trang
124 Trần Tiến Phức 1956 1978 2018 Trưởng Khoa 0913419765 600-Dường 2/4 , Vĩnh Phước, Nha Trang
125 Đỗ Minh Phụng       Trưởng Bộ môn 0913426858 CC Mastery Thảo Điền, Q2, Trưởng phòng.HCM, T5.A.10.06
126 Nguyễn Minh  Phương       Giảng viên   TP Hồ Chí Minh
127 Phương 1958 1979 2018 Giám đốc 0903573504 9A-Đồng Nai-Phước Hải, Nha Trang
128 Đinh Thị Huyền Quan       Giảng viên 0904599622 Hà Nội
129 Quẩn 1961 1983 1988 Giảng viên 0386846161 369/9 Lê Hồng Phong 
130 Phan Xuân Quang 1957 1983 2017 Q Giám đốc 0914024029 78 Bắc Sơn, Vĩnh Hải, Nha Trang
131 Lê Thị Thu Quế 1944 1976 1999 Giảng viên 0382427402 46/12 Lê Thánh Tôn, Nha Trang
132 Lê Mạnh Quyết 1945 1968 2006 Trưởng Bộ môn 0983010445 379/60/3 Quang Trung, F10,TP Hồ Chí Minh
133 Hồ Thị Thu Sa 1964 1993 2019 Giảng viên 0778523264 118/5 Củ Chi - Vĩnh Hải, Nha Trang
134 Nguyễn Đức 1958 1983 2018 Trưởng Bộ môn 0918 554 971 6B Phan Đình Giót, P Phương Sài, Nha Trang
135 Lê Quốc Sính 1940 1973 1986 Trưởng Bộ môn 0903500873 389 Ngô Đến, P Ngọc Hiêp, Nha Trang
136 Phạm Văn        Giảng viên   TP Hồ Chí Minh
137 Nguyễn Thị Ngọc Soạn 1962 1989 2017 Trưởng Bộ môn 0906536038 41 Nguyễn Khánh Toàn 
138 Bùi Đức Song 1947 1967 2007 Xưởng trưởng 0913451357 74 Cao Văn Bé, Vĩnh Phước, Nha Trang
139 Võ Ngọc  Sương       Trưởng Bộ môn 0903720302 TP Hồ Chí Minh
140 Lê Xuân  Tài 1959 1987 2019 Giám đốc 0905101326 Tổ 15 Thôn Vĩnh Điềm Thượng, Vĩnh Hiệp, Nha Trang
141 Trần Công Tài 1960   2020 Trưởng Bộ môn 0988957405 30/2/19/24-Đoàn Trần Nghiệp - Vĩnh Phước - Nha Trang
142 Trần Văn  Tải 1960 1985 2020 Phó Giám đốc 0982432096 15 Nguyễn Khánh Toàn - Vĩnh Hải - Nha Trang
143 Vũ Thị  Tám       Giảng viên   TP Hồ Chí Minh
144 Nguyễn Thị Tâm 1962 1997 2017 Giảng viên 0984611758 10/2 Phước Huệ, Vĩnh Hải
145 Nguyễn Thị Minh Tâm 1955 1985 2010 Trưởng Bộ môn 0982539555 62/4, Đặng Tất, Vĩnh Hải
146 Nguyễn Anh Tấn 1963 2011 2017 Giảng viên 0982164555 26/16 Cao Bá Quát, 
147 Nguyễn Hữu Tập 1952 1990 2012 Giảng viên 0905632243 32 B Cửu Long, Nha Trang
148 Võ Ngọc Thám 1955 1981 2016 Trưởng Bộ môn 0985971461 39 Lê Văn Huân, Vĩnh Hòa
149 Đinh Khắc Thắng       Trưởng Bộ môn 0981689018 Đà Lạt
150 Mai Thắng 1948     Giảng viên 0984103082 18C Củ Chi, Vĩnh Hải, 
151 Nguyễn Chiến Thắng 1955 1979 1999 Giám đốc 0903512233 69a Trịnh Phong
152 Nguyễn Văn Thắng 1939     Trưởng Khoa 0388565746 124 Củ Chi, Vĩnh Hải,
153 Phạm Hùng Thắng 1955 1978 2018 Trưởng phòng 0913 408 345 1/16 Ngu Khắc Viện, Vĩnh Hòa, Nha Trang
154 Châu Văn Thanh 1960   2020   0905184702 22 Ngô Văn Sở - Vĩnh Hòa - Nha Trang
155 Hồ Thị Kim  Thanh 1959     Giảng viên   TP Hồ Chí Minh
156 Nguyễn Thanh 1929 1970 1994 Trưởng Khoa 0913178787 152A Mê Linh, 
157 Nguyễn Đề Thanh 1952     Phó Trưởng khoa 0913432425 5B Phùng Khắc Hoan,
158 Nguyễn Thị Phương  Thanh       Giảng viên   TP Hồ Chí Minh
159 Phạm Quang Thanh 1944     Giảng viên 02583833482 38B/10 Nguyễn Biểu
160 Nguyễn Văn Thành       Giảng viên 093462111 43 Ng Khánh Toàn
161 Ngô Văn Thao 1947 1972 2007 Trưởng Ban 0912078918 30/11 Đoàn Trần Nghiệp
162 Nguyễn Trọng Thảo 1959 1987 2019 Trưởng Bộ môn 0914014061 38/82-Đoàn Trần Nghiệp, Vĩnh Phước, Nha Trang
163 Đào Công Thiên       Giảng viên 0903509824  
164 Đào Văn  Thiều       Giảng viên   TP Hồ Chí Minh
165 Nguyễn Trọng Thóc 1952 1981 2012 Trưởng Khoa 0905101931 30/51 Đoàn Trần Nghiệp
166 Nguyễn Khoa Diệu  Thu       Giảng viên   TP Hồ Chí Minh
167 Trần Văn  Thuần 1960 1985 2020 Phó Giám đốc 0914074989 127/4 Hoàng Hoa Thám - Lộc Thọ - Nha Trang
168 Trần Văn  Thường 1959 1983 2013 Giảng viên 0905143567 12 Đoàn Trần Nghiệp, Vĩnh Phước, Nha Trang
169 Phạm Xuân Thủy 1957 1981 2018 Giám đốc 0914 074 790 28 ĐoànTrần Nghiệp, Vĩnh Phước, Nha Trang
170 Võ Hải Thủy 1963 1981 2018 Trưởng Khoa 0905640203 02-Hiền Lương - 
171 Mai Kim  Tiên       Trưởng Phòng   TP Hồ Chí Minh
172 Phan Văn Tiến 1958 1981 2018 Trưởng Bộ môn 0905 913 828 181 Đồng Nai, P Phước Hải, Nha Trang
173 Hoàng Văn Tính 1956 1980 2016 Giảng viên 0983338343 01 Thanh Nam, Vĩnh Hải
174 Lê Mỹ  Toại       Trưởng Bộ môn   TP Hồ Chí Minh
175 Nguyễn Duy Toàn 1955     Giảng viên 0384897111 Củ Chi, Vĩnh Hải
176 Nguyễn Hữu Trang 1949 1981 2009 Giảng viên 0905451365 93/67/18 Nguyễn Khuyến
177 Nguyễn Hữu Trọng 1955 1979 2015 Giám đốc 0913478999 19 Hưng Đạo, Vĩnh Hải
178 Phạm Đình  Trọng 1960 1985 2020 Phó Giám đốc 0972333315 170/1-Hoàng Văn Thụ - Phương Sài - Nha Trang
179 Nguyễn Đình Trung 1953 1980 2013 Phó Bộ môn 0906536483 B23 Chung cư 9 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang 
180 Trần Ngọc 1958 2009 2013 Giảng viên 0722485478 64/42 Nguyễn Khuyến
181 Ngô Anh Tuấn 1954 1976 2014 Phó Viện trưởng 0989691454 30/45 Đoàn Trần Nghiệp, Vĩnh Phước, Nha Trang
182 Nguyễn Văn Tuấn 1957     Trưởng Khoa 0903578549 Nguyễn Biểu
183 Phạm Anh Tuấn 1955 1978 1983 Giảng viên 0913 201 495 Hà Nội
184 Trần Ngọc Tuấn 1933 1971 1989 Trưởng Ban 0706195091 62/33/08, Đặng Tất, P Vĩnh Hải, Nha Trang
185 Nguyễn Văn Tùng 1951 1972 1992 Giảng viên 0869290144 Tổ 25 Đoàn Trần Nghiệp
186 Bùi Công Uẩn 1946 1988 2006 Phó khoa 0989156754 19 Sao Biển, Vĩnh Hải, Nha Trang
187 Nguyễn Thị Uyên 1956 1992 2011 Trưởng Bộ môn 0989517083 5/6 Nguyễn Đình Chiểu
188 Tô Thị Hiền Vinh 1962     Trưởng Khoa 0917196418 Lô 19-ô 123-124-Nguyễn Bặc
189 Nguyễn Thị Thanh Xuân 1949 1978 2005 Giảng viên 0985777802 Vĩnh Thành, Vĩnh Trung
190 Phạm Đình  Xuân 1958 1982 1985 Giảng viên 0903500431 34A Trần Khánh Dư, Nha Trang
191 Trần An Xuân 1956     Trưởng Bộ môn 0914017287  
192 Trần Thanh  Xuân       Giảng viên   TP Hồ Chí Minh
193 Vũ Văn Xứng 1954 1979 2014 Hiệu trưởng 0903506965 Khu đo thị Vĩnh Điềm Trung

 

  • Ngày cập nhật: 24/11/2020
  • Ngày đăng: 24/11/2020
In

Bài viết của Hội viên