Danh sách hội viên

Tìm kiếm theo Họ, Tên, địa chỉ, đơn vị, chức vị, số điện thoại, ...
: Ngô Thị Ca
: 1955
: Thu ký
: Khoa Khai thác
: 1977
: 2010
: Thư ký khoa
: 0915837233
: 14 Nguyễn Đình Chiểu - Vĩnh Phước, Nha Trang
: Vũ Thị Yên
: 1946
: Công đoàn
: Phòng Tổ chức Hành chính
: 1977
: 2000
: Thường trực Công đoàn
:
: 30/2/7 Đoàn Trần Nghiệp, Nha Trang
: Vũ Thị Yến
: 1960
: Hành chính
: Phòng Công tác sinh viên
: 1989
: 2015
: Chuyên viên
:
: 74 Cao Văn Bé, Vĩnh Phước - Nha Trang
: Nguyễn Thị Anh Đào
: 1955
: Thủ quỹ
: Viện Nuôi trồng Thủy sản
: 1982
: 2010
: Thủ quỹ
: 0964 709 471 - 0905 401 564
: 39/64 Đoàn Trần Nghiệp - Vĩnh Phước, Nha Trang
: Phạm Thị Hồng Vinh
: 1959
: Nuôi trồng
: Khoa Nuôi trồng Thủy sản
: 1987
: 2011
: Chuyên viên
: 0332 820 847 - 0988159 347
:
: Nguyễn Thị Thu Uyên
: 1961
: Nuôi trồng thủy sản
: Khoa Nuôi trồng thủy sản
: 1987
: 2012
: Chuyên viên
: 0974 711 564
: Số 4 hẻm 1 Lê Nhị, Nha Trang
: Vũ Xuân Quỳ
: 1956
: Thu viện
: Thư viện
: 1987
: 2016
: Giám đốc
: 0982 737 555
: 5.35/10 Vĩnh Điềm, Ngọc Hiệp
: Phan Hiểu
: 1953
: Lái xe
: Phòng Tổ chức Hành chính
: 1978
: 2013
: Lái xe
: 0905 296 871
: 36/5 Đoàn Trần Nghiệp, Vĩnh Phước - Nha Trang
: Nguyễn Văn Thành
: 1960
: Khai thác cá biển
: Trung tâm Phục vụ trường học
: 1981
: 2011
: Nhân viên
: 0898 376 467
: Tổ 14 Tây Nam, Vĩnh Hải
: Nguyễn Văn Nhi
: 1942
: Khai thác Thủy sản
: Phòng Hành chính Quản trị
: 1978
: 2003
: Trưởng Phòng
: 0835 360 193
: 40/10 Đoàn Trần Nghiệp - Vĩnh Phước, Nha Trang
: Nguyễn Thị Thanh
: 1945
: Nấu ăn
: Phòng Đời sống
: 1979
: 1990
:
: 02583 832 940
: 40/10 Đoàn Trần Nghiệp - Vĩnh Phước, Nha Trang
: Trần Thị Lê
: 1954
: Hành chính
: Phòng Tổ chức hành chính
: 1977
: 2009
: Chuyên viên
: 0943 496 551
: 38 Đoàn Trần Nghiệp, Vĩnh Phước - Nha Trang
: Lý Thị Chắn
: 1958
: Trung cấp Thư viện
: Thư viện
: 1982
: 2015
: Tổ trưởng
:
: 18 Đoàn Trần Nghiệp, Nha Trang
: Lê Thành An
: 1954
: Chế biến
: Khoa Chế Biến
: 1982
: 1986
: Giảng viên
: 0905229086
: 29 (102) Củ Chi, Vĩnh Hải
: Hoàng Thị Huệ An
: 1961
: Hóa học
: Khoa Chế biến
: __
: 2017
: Trưởng Bộ môn
: 0979781678
: 35-Lam Sơn - Phước Hòa
: Trương Hải An
: 1947
: Khai thác Hàng hải
: Khoa Khai thác Hàng hải
: 1978
: 2007
: Giảng viên
: 0913 461 863
: 7/8 Nguyễn Thiện Thuật
: Nguyễn Văn Ba
: 1950
: Cơ khí
: Giám hiệu
: 1973
: 2013
: Phó Hiệu trưởng
: 0913444283
: 62/4, Đặng Tất, Vĩnh Hải
: Hoàng Anh Bảy
: 1955
: Giáo dục quốc phòng
: Trung Tâm Giáo dục Quốc phòng
: 1988
: 2010
: Trưởng Bộ môn
: 0914024403
: 17A Phan Đình Phùng - Xương Huân, Nha Trang
: Nguyễn Trọng Cẩn
: 1937
: Công nghệ thực phẩm
: Giám hiệu
: 1962
: 2003
: Hiệu trưởng
: 0936666298
: T5.A.10.06 Chung cư Mastery Thảo Điền, Q2,
: Bùi Văn Côn
: 1942
: Kinh tế Chính trị Mac Lenin
: Khoa Khoa học xã hội và nhân văn
: 1969
: 2003
: Trưởng Bộ môn
: __
: 1 Lang Liêu, Vĩnh Phước