Thông báo

Tin buồn.

  • 15/06/2021

Hội Cựu Giáo chức ĐH Nha Trang vô cùng thương tiếc báo tin: Chị Phan Thị Thanh Hương (vợ thầy Nguyễn Đức Hùng, nguyên giảng viên Bộ môn Toán, đã chuyển công tác về Hà Nội năm 1984) đã  từ trần ngày 14/6/2021 tại Hà Nội - Thông tin trên cáo phó. Hội Cựu Giáo chức ĐH Nha Trang thành kính chia buồn cùng gia đình Thầy Nguyễn Đức Hùng, cầu mong hương hồn chị sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng