Thông báo

Thu ngỏ Đại hội Nhiệm kỳ IV, 2022-2027

  • 20/09/2022

Khánh Hòa, ngày 01tháng 9 năm 2022

THƯ NGỎ

Kính gửi: Những người đã từng làm việc tại Trường Đại học Nha Trang

Hội Cựu Giáo chức Trường Đại học Nha Trang, gồm những người đã từng làm việc tại Khoa Thủy sản thuộc Học viện Nông Lâm Hà Nội, Trường Thủy sản, Trường Đại học  Hải sản, Trường Đại học Thủy sản và Trường Đại học Nha Trang - nói chung là Trường Đại học Nha Trang - nay không còn làm việc tại trường, tự nguyện gia nhập và sinh hoạt.  

Hội Cựu Giáo chức Trường ĐH Nha Trang được thành lập năm 2007, là hội thành viên của Hội Cựu Giáo chức tỉnh Khánh Hòa, hoạt động theo điều lệ Hội Cựu Giáo chức Việt Nam.  

Hội CGC Trường ĐH Nha Trang không có hoài bảo lớn lao như mục tiệu của Hội Cựu Giáo chức Việt Nam đặt ra, mà được thành lập nhằm tập họp những người đã một thời đồng cam cộng khổ vì sự phát triển của Nhà trường - nay đã hoàn thành nhiệm vụ, đã rời khỏi trường - cùng nhau sinh hoạt để ôn lại những kỷ niệm tuyệt vời trong những ngày gian khổ bên nhau, để cùng chung vui với những thành đạt của gia đình và để cùng chia sẻ những vấn đề không may gặp phải trong cuộc sống.

Từ ngày thành lập, vì nhiều lý do và điều kiện khác nhau, Hội chỉ quy tụ được những người làm việc cho đến ngày nghỉ hưu tại trường và chủ yếu là cán bộ giảng dạy. Trong những năm gần đây, Hội đã quy tụ thêm được một số người đã rời trường trước khi nghỉ hưu và những người không là cán bộ giảng dạy hiện đang sinh sống tại Nha Trang.

Hiện nay, với sự liên lạc hầu như miễn phí qua Zalo, Viber, Facebook, Messenger …, với sự đi lại tương đối dễ dàng, những người đã cùng làm việc tại Trường đang sinh sống mọi miền của đất nước và cả nước ngoài có thể gặp nhau, trao đổi thông tin cho nhau và cùng nhau tâm sự. Hội Cựu Giáo chức Trường ĐH Nha Trang muốn tạo môi trường và sợi dây kết nối chúng ta. Hội mong muốn mọi người cùng tham gia và cùng nhau sinh hoạt. Những người muốn tham gia Hội chỉ cần gửi thông tin đăng ký là trở thành Hội viên và đủ điều kiện tham gia sinh hoạt. Bên tai luôn văng vẳn câu hát của Vũ Thành An : “Triệu người quen có mấy người thân; Khi lìa trần có mấy người đưa”, Hội mong muốn rằng, chúng ta, không phải “mấy người thân” mà là hàng trăm, hàng vạn người thân. 

Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Hội Cựu Giáo chức Trường ĐH Nha Trang hiện tại sẽ kết thúc vào tháng 11/2022. Ngày 17/11/2022 sẽ tiến hành Đại hội để bầu Ban Chấp hành mới. Đại hội chỉ bầu Ban chấp hành mới, tôn chỉ, mục tiêu của Hội không thanh đổi.

Để tập họp được tất cả những người đã từng làm việc tại trường từ trước đến nay, Ban Chấp hành Hội quyết định thành lập 3 chi hội:

  • Chi Hội Miền Trung, tập họp những người đang sinh sống từ tỉnh Thừa Thiên - Huế đến tỉnh Ninh Thuận và Tây Nguyên.    
  • Chi Hội Phía Bắc tập họp những người đang sinh sống từ tỉnh Quảng Trị trở ra.     
  • Chi Hội Phía Nam tập họp những người đang sinh sống từ tỉnh Bình Thuận trở vào.

Để tiến hành Đại hội Hội Cựu Giáo chức Trường ĐH Nha Trang, Ban Chấp hành sẽ cùng một số thành viên ở 3 miền tiến hành Đại hội Chi hội. Dự định:

  • Tháng 9/2022: Chi hội Phía Nam, họp tại TP Hồ Chí Minh.  

Thầy Nguyễn Trọng Cẩn, nguyên Hiệu trưởng, đã đồng ý cùng anh em TP Hồ Chí Minh tổ chức.       

  • Tháng 10/2022: Chi hội Phía Bắc, họp tại Thủ đô Hà Nội. 

Thầy Đoàn Trọng Loan, nguyên Thường trực Đảng ủy, đã đồng ý cùng anh em Hà Nội tổ chức.      

  • Tháng 11/2022: Chi hội Miền Trung, họp tại TP Nha Trang.      

Ban Chấp hành Hội Cựu Giáo chức Trường ĐH Nha trang sẽ họp phân công trước trước ngày Hội trường.

Với mong muốn, không để một ai đã từng làm việc tại Trường Đại học Nha Trang mà không phải là Hội viên Hội Cựu Giáo chức Trường ĐH Nha Trang, Hội đề nghị các Hội viên vận động những người mình quen biết tham gia sinh hoạt Hội để Hội ngày thêm đông vui.    

Kính chúc quý anh chị đã từng làm việc tại Trường Đại học Nha Trang mạnh khỏe và hạnh phúc cùng sự thành đạt của con cháu.

 

                                                       TM. BAN CHẤP HÀNH

                                                                  CHỦ TỊCH

                                                              Nguyễn Văn Ba