Thông báo

Thông báo ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2021

  • 09/11/2021

    HỘI CỰU GIÁO CHỨC KHÁNH HÒA       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI CỰU GIÁO CHỨC ĐH NHA TRANG                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 Khánh Hòa ngày 7 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO SƠ KẾT NĂM 2021

Kính gửi: Quý Hội viên Hội cựu giáo chức Đại học Nha Trang

Vì dịch Covid-19 nên cuộc gặp mặt nhân dịp 20-11-2021 không thể tổ chức được, Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức đại học Nha Trang báo cáo với Quý Hội viên một vài nội dung trong công tác năm 2021 của Hội.

Trong năm 2021, Vì dịch nên nhiều kế hoạch hoạt động không thực hiện được. Chúng ta chỉ thực hiện được một số việc sau:

  • Tổ chức gặp mặt đón xuân Tân Sửu tại Trường ĐHNT
  • Thăm hỏi Hội viên ốm đau, gặp hoàn cảnh khó khăn đầy đủ.
  • Một số Hội viên tham gia giảng dạy hoặc nghiên cứu khoa học tại Đại học Nha Trang
  • Mọi Hội viên chấp hành nghiêm túc các quy định về chống dịch Covid-19 và tích cực ủng hộ về vật chất qua các kênh vận động.

+ Công tác tuyên truyền: Mọi Hội viên đều tiến hành giáo dục con cháu, vận động những người xung quanh thực hiện tốt các quy định của Chính phủ, Bộ Y tế và địa phương
+ Ủng hộ tiền, vật chất: ủng hộ tiên qua tin nhắn khoảng 5 triệu đồng, ủng hộ người có hoàn cảnh khó khăn do tổ dân phó vận động: khoảng 12 triệu đồng, ủng hộ quỹ máy tính cho em hơn 20 triệu đồng, một số vật chất thiết yếu trực tiếp cho các gia đình khó khăn trong tổ…
+ Một số Hội viên tham gia công tác từ thiện, bảo vệ tại các chốt...

          Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam xin chúc Quý Hội viên và Gia đình mội sự tốt đẹp. Mong dịch bệnh qua nhanh để Chúng ta được gặp nhau thật vui vẻ.

                                                    BAN CHẤP HÀNH HỘI