Thông báo

Thông báo bổ sung thông tin cá nhân.

  • 30/11/2020

Kính gửi Qúy anh chị Hội viên.

Để hoàn thiện DANH SÁCH HỘI VIÊN, đề nghị quý Hội viên bổ sung đủ các thông tin của mình. theo thông báo: THÔNG TIN HỘI VIÊN

Thông tin gửi về: 

-Zalo: 0913 478 999

- Email: Trongnhntu@gmail.com

Xin chân thành cảm ơn.

 

Nguyễn Hữu Trọng