Thông báo

Hủy chuyến du lịch Miền Tây 2020

  • 08/12/2020
Theo ý kiến số đông anh chị em đã đăng ký, sau khi hội ý với Chủ tịch hội, quyết định hủy chuyến du lịch Miền Tây. Thông báo mọi người và đợi kỳ khác.