Thông báo

Hủy chuyến du lịch Miền Tây 2020

Theo ý kiến số đông anh chị em đã đăng ký, sau khi hội ý với Chủ tịch hội, quyết định hủy chuyến du lịch Miền Tây. Thông báo mọi người và đợi kỳ khác.