Thông báo

Giấy mời tham dự Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020

  • 31/10/2020

 Kính gửi: Hội viên Hội Cựu Giáo chức Trường Đại học Nha Trang

Theo thông lệ hàng năm, nhân ngày NHÀ GIÁO VIỆT NAM,  Hội Cựu giáo chức Trường Đại học Nha Trang sẽ tổ chức Buổi gặp mặt Hội viên, giao lưu giữa Hội viên và Lãnh đạo Nhà trường.
Thời gian : 8 giờ 30 ngày 17/11/2020.
Địa điểm : Hội trường số 1, Trường Đại học Nha Trang.
Sau buổi họp mặt được Nhà trường mời bữa cơm trưa thân mật. 
Ban chấp hành Hội trân trọng kính mời quý Hội viên tham dự.
 
TM. BCH. HỘI
 CHỦ TỊCH
 Nguyễn Văn Ba