Thông báo

Thông tin Hội viên

  • 27/10/2020

Tham gia Hội là tự nguyện. Để tham gia hội. đề nghị Cựu giáo chức gửi cho Ban chấp hành hội các thông tin sau kèm theo ảnh chân dung:

Họ và tên:

Năm sinh:

Chuyên môn:

Đơn vị:  

Năm về trường:  

Năm rời trường:  

Chức vụ:  

Điện thoại:  

Địa chỉ:  

 

Thông tin được gửi cho:

Nguyễn Hữu Trọng

Zalo: 0913478999

Email: Trongnhntu@gmail.com